El Col·legi

Comissions

En el vessant econòmic, la tasca que desenvolupa aquesta Comissió consisteix a elaborar, dins el quart trimestre de cada any, els pressupostos d’ingressos i despeses per a l’any següent.

Quant a la liquidació del pressupost i dels comptes de l’any anterior, que cal presentar al primer semestre de cada any a l’Assemblea General, es presta la col·laboració necessària a l’auditor /a de comptes del Col·legi.

Així mateix, es fa un seguiment dels col·legiats/ades que tenen impagats.

President:   Sr. Lluís Bielsa

Vocals:       Sra. Marta Araus Llompart (personal)

                   Sr. Francesc Rebled (Personal)

                   Sr. Josep Viella Massegú (Personal)

                   Sra. Marta Alsina Conesa

                   Sr. Santiago Soler Colomé

                   Sr. Eduard Torrent Puig

                   Sr. Albert Sierra Vicens

Mútua dels Advocats - Delegada: Sra. Marta Alsina Conesa

Mutualidad de la Abogacía - Delegat: Sr. Jaume Dalmau Rutllant