Atenció a la ciutadania

La prestació del Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) és fruit de la col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona.

El SOJ s’adreça fonamentalment als ciutadans dels partits judicials de l’àmbit territorial del Col·legi que ho sol·licitin per tal de proporcionar-los un primer consell orientador, no directiu i gratuït amb relació a qualsevol qüestió o aspecte jurídic que se’ls plantegi.

També s’encarrega d’orientar i informar els ciutadans respecte a la documentació necessària per fer ús del dret d’assistència jurídica gratuïta, d’acord amb el que estableixen les prescripcions de la Llei d’assistència jurídica gratuïta (LAJG) i el Decret 252/1996, de 5 de juliol.

Si bé el servei es presta normalment amb caràcter presencial (cal que el ciutadà hi vagi personalment a l’hora convinguda), a l’edifici dels Jutjats de Girona (av. de Ramon Folch, 4-6) i a l’edifici dels Jutjats de Blanes (c. del Ter, 51), per part de lletrats i lletrades inscrites a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona, actualment, per raó de la pandèmia i com a mesura de prevenció, es presta de forma telefònica, de manera que, una vegada s'hagi demanat hora, serà l'advocat/da del SOJ qui a l'hora convinguda (amb un marge de 30 minuts abans o desprès) es posarà en contacte amb la persona que vol fer la consulta.

Horari del Servei d’Orientació Jurídica: de 9 a 14 hores.

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA:

- Per la WEB cliqueu aquest enllaç: DEMANAR CITA PRÈVIA

- Per TELÈFON:  972 21 02 08 (marcar l'extensió 2 i després extensió 2 per cita prèvia)