Situació excepcional

Per fer un seguiment de totes les novetats legislatives que el Govern d'Espanya i els diferens Ministeris estan fent en relació al Estat d'alarma per la crisis sanitària del Covid-19, podeu consultar la pàgina que us enllaço.


https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria.html#Declaraci%C3%B3n%20del%20estado%20de%20alarma-8022bd1d91bd

A continuació, trobareu una relació de comunicats rellevants, pel que fa a la situació excepcional, estan ordenats cronològicament.