Servei d’Orientació a la Mediació (SOM)

 

 

El SOM (Servei d’Orientació a la Mediació) té per objecte impulsar i difondre a Catalunya la mediació com a mètode de resolució de conflictes. Aquest servei el presta l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia en col·laboració amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, en el marc dels diferents serveis d’orientació jurídica (SOJ).

 

El servei comprèn les actuacions següents:

 

a) Informar sobre la possibilitat de dur a terme la mediació civil i mercantil.

b) Orientar i atendre la persona interessada en la mediació.

c) Informar sobre la mediació i les seves característiques.

d) Proporcionar el formulari de sol·licitud i facilitar l’ajuda necessària per omplir-lo.

e) Informar directament sobre els requisits necessaris per obtenir assistència jurídica gratuïta o derivar-ho al SOJ.

f) Posar-se en contacte amb l’altra part implicada en la possible mediació i oferir-li la mateixa informació i ajut quant a omplir la sol·licitud de mediació i d’assistència jurídica gratuïta.

g) Trametre ambdues sol·licituds a la seu del centre de mediació familiar de Catalunya corresponent al seu territori, juntament amb la sol·licitud d’assistència jurídica gratuïta o el seu reconeixement.

 

Des del dia 25 de maig de 2020 es presta el SOM de forma presencial a la seu del Col·legi de l’Advocacia de Girona.

Tots els intervinents hauran de fer ús del desinfectant de mans, mascareta i guants.

L’espai d’atenció del SOM està equipat amb mampara separadora.

Cal demanar cita prèvia al telèfon 972 21 02 08