Servei d’Orientació Jurídica (SOJ)


La prestació del Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) és fruit de la col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona.

El SOJ s’adreça fonamentalment als ciutadans dels partits judicials de l’àmbit territorial del Col·legi que ho sol·licitin per tal de proporcionar-los un primer consell orientador, no directiu i gratuït amb relació a qualsevol qüestió o aspecte jurídic que se’ls plantegi.

També s’encarrega d’orientar i informar els ciutadans respecte a la documentació necessària per fer ús del dret d’assistència jurídica gratuïta, d’acord amb el que estableixen les prescripcions de la Llei d’assistència jurídica gratuïta (LAJG) i el Decret 252/1996, de 5 de juliol.

 

Si bé el servei es presta normalment amb caràcter presencial (cal que el ciutadà hi vagi personalment a l’hora convinguda), a l’edifici dels Jutjats de Girona (av. de Ramon Folch, 4-6) i a l’edifici dels Jutjats de Blanes (c. del Ter, 51), per part de lletrats i lletrades inscrites a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona, atesa la situació generada per la Covid 19 i davant la restricció d’accés als edificis judicials, fins al mes de juliol 2020 el SOJ es presta de forma exclusivament telefònica.

 

Horari del Servei d’Orientació Jurídica:

Girona: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, al telèfon 972 204 471

Blanes: dimarts i dijous, de 10 a 14 h, al telèfon 872 981 711