Un jutjat de Cerdanyola permet viure amb una altra parella al domicili familiar després del divorci

22/03/2019

Un jutjat de Cerdanyola sentencia contra el criteri del Suprem i el Codi Civil espanyol i diu que només es pot treure l'habitatge si es va concedir per raons de necessitat

 

Una sentència del jutjat de primera instància número 7 de Cerdanyola del Vallés ha resolt en sentit contrari al criteri recentment exhibit pel Tribunal Suprem, que en cas de separació o divorci, el fet que el cònjuge que gaudeix de l'ús del domicili familiar convisqui amb una nova parella no extingeix automàticament el dret a seguir fent-ne ús, tret que aquest dret d'ús s'atorgués temporalment per raó de necessitat del cònjuge beneficiari.

 

 

El passat mes de novembre, el Tribunal Suprem confirmava una sentència prèvia de l'Audiència de Valladolid que estimava, en contra del criteri del ministeri fiscal, que la convivència estable amb una nova parella extingia el dret d'ús de l'habitatge familiar després d'un divorci pel fet que l'entrada d'una tercera persona a l'habitatge feia que aquest perdés la seva antiga naturalesa d'habitatge familiar "en servir per a l'ús d'una família dissemblant i diferent".

 

 

Tot i avançar que la qüestió en controvèrsia no tenia relació amb la voluntat de qüestionar la llibertat per establir noves relacions, la sentència del Suprem assenyalava que aquesta llibertat no es podia utilitzar en perjudici de tercers. D'aquesta forma, l'alt tribunal considerava que calia valorar "l'evident influència" que tenia l'aparició d'una nova parella a l'hora de variar substancialment les circumstàncies que, en el moment del divorci, havien servit de base per establir les diferents condicions vinculades a la separació o el divorci com ara, per exemple, la conveniència de fixar una pensió compensatòria, l'import de la manutenció dels fills, en cas d'haver-n'hi, o, precisament, el dret d'ús de l'habitatge que havia estat comú i que "es confereix i es manté en tant que conservi el caràcter familiar".

 

 

 

 

Font i Foto: elmon.cat