MANIFEST DE L’ADVOCACIA EN EL DIA DE LA JUSTÍCIA GRATUÏTA

12/07/2017

 

 

 

MANIFEST DE L’ADVOCACIA EN EL DIA DE LA JUSTÍCIA GRATUÏTA

12 DE JULIOL DE 2017

 

 

 

Essent la Justícia un poder dels estats, la Justícia Gratuïta s’ha constituït com un servei públic essencial per a la defensa dels drets dels més desprotegits, garantint l’efectivitat dels principis constitucionals de llibertat, igualtat i accés a la justícia.

 

L'Advocacia reafirma el seu compromís amb l'Estat de Dret així com amb els seus conciutadans i garanteix els millors advocats, lliures i independents, així com una eficient organització d'aquest servei per part dels Col·legis d'Advocats.

 

Reclamem novament un Pacte d'Estat per la Justícia en el qual el Torn d'Ofici i la Justícia Gratuïta siguin tractats de forma rigorosa i realista. No és comprensible que els reconeixements que en seu parlamentària es fan d'aquests serveis no vagin seguits d’actuacions efectives.

 

Exigim l’atenció i compromís dels poders públics per a la millora i dignificació de la Justícia Gratuïta i dels professionals que la presten.

 

Sol·licitem que s’aclareixi el marc normatiu per evitar la inseguretat jurídica i les desigualtats existents, així com una major exigència econòmica de l'Estat en aquesta matèria, amb nivells d'inversió suficients que garanteixin la qualitat del servei i prestacions dignes als professionals que l’atenen.

 

L'Advocacia reitera la seva oposició a qualsevol iniciativa de privatització de la Justícia Gratuïta, sent incompatible la naturalesa d'aquest servei públic amb la mercantilització de la seva prestació. 

 

Denunciem les situacions d’inseguretat, marginació i exclusió de  sectors de població necessitats de defensa i protecció. No podem fer desistiment de la protecció que mereixen les víctimes de violència de gènere, els immigrants i refugiats o les persones privades de llibertat.

 

L'Advocacia reitera el seu compromís professional i ètic

per aconseguir una societat més justa.