Les dones professionals a Catalunya. Situació actual i perspectives de futur.