L'activitat delictiva repunta a Catalunya

06/04/2018

Els fets delictius coneguts van créixer un 4,1% el 2017 després de vuit anys de tendència a la baixa

 

 

L'activitat delictiva va créixer el 2017 a Catalunya després de vuit anys de tendència a la baixa. Els fets delictius coneguts van augmentar un 4,18% en comparació amb el 2016, és a dir, 20.381 delictes més. La xifra, però, és un 3% més baixa que la del 2013. Durant l’any 2017 es van registrar  un total de 508.274 fets delictius a tot Catalunya, un 85% dels quals corresponen a fets contra el patrimoni i un 9% contra les persones. En els dos casos es manifesta un augment respecte a l’any anterior d’un 4,64% i d'un 1,22% respectivament. Hi va haver més assassinats —aquí es nota l'efecte dels atemptats terroristes—, les agressions sexuals i els robatoris amb violència —sobretot, els que es produeixen en establiments—. També creixen els delictes d'estafa. A la ciutat de Barcelona, el repunt de l'activitat delictiva, segons les dades dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, és del 7,47%. És el segon any consecutiu que el nombre de delictes creix a la capital.

Pel que fa als fets contra les persones, l’any 2017 a Catalunya es van produir 65 homicidis/assassinats, que, comparats amb els 55 de l'any 2016, fixen un augment del 18,18%. D’aquests 65, 16 estan relacionats amb els atemptats terroristes que es van cometre a Barcelona i Cambrils entre el 16 i 21 d'agost. 
 
Les agressions sexuals representen un 1,6% dels fets contra les persones i experimenten un augment (+2,16%) de 16 casos més, dels 741 als 757. Des de l´any 2013, amb 609 fets, el nombre d'agressions d'aquest tipus ha crescut progressivament en un 24,3% fins a arribar a 757 fets.
 
El 58% de les agressions sexuals es produeixen en habitatges, el 27% en espais públics i un 10% en establiments. De manera residual, un 3% es produeixen en altres tipus de centres i en un altre 3% en mitjans de transport o punts associats a mitjans de transport. Barcelona encapçala la llista dels municipis amb més agressions sexuals comeses el 2017 (212 ), seguit de lluny per l'Hospitalet de Llobregat (29), Sabadell (28) i Lleida (24). I per època de l’any destaquen els mesos d'estiu.
 
El 100% dels autors són homes i el rang d’edat amb més pes és dels 17 als 33 anys (48%), seguit del rang d'entre els 34 i 50 anys (36%). La majoria d’autors (36%) són de nacionalitat espanyola.
 
Els abusos sexuals representen un 2,3% dels fets contra les persones i presenten, en canvi, una disminució de l'1,63%. Passen dels 1.102 a 1.084. S’han resolt un 81,92% dels fets. El 47% dels abusos sexuals es produeixen en habitatges i el 27% en espais públics. El municipi que destaca per sobre de la resta és Barcelona, amb 314 abusos sexuals el 2017, seguit per Terrassa (42) i l'Hospitalet de Llobregat (37). Només un 2% dels autors coneguts i detinguts són dones (6).
 
Els delictes de lesions ocupen el 34% del total de fets contra les persones i presenten un augment (4,14%) de 15.520 a 16.162 fets.

 

Més robatoris violents

Després d'anar a la baixa des del 2013, el 2017 van créixer un 12,67% els robatoris amb violència. Sobretot els que es produeixen en establiments, que passen de 2.017 a 2.372. Els que es produeixen en espais públics han augmentat un 3,58%. L’única tipologia que presenta una davallada són les estrebades, que registren un 6,49% menys de fets, de 5.980 a 5.592.
 
Els robatoris amb força en interior de domicili han experimentat un descens de gairebé un 2,06%. S'ha passat dels 26.948 fets denunciats l’any 2016 als 26.394 l’any passat. El 63% dels fets en interior d’habitatge passen a la nit, el 20% a la tarda i els restants, el 17%, al matí. La forma d’accés majoritària és per forçament de finestra, que representa un 26,45%, seguit del forçament de porta amb un 22,3% i l’escalament amb un 19,67%. 
 

Més estafes

Creix, també, el nombre de delictes d'estafes, que representen l'11% dels fets contra el patrimoni. En un 68,6% es tracta d’estafes bancàries amb targeta, e n un 28,4% altres tipus d’estafa i un 2,9% són estafes informàtiques És el quart any que aquest tipus presenta un augment global (18,27%). Destaquen tendències com les compres fraudulentes a través d'internet o de correus electrònics amb identitats falses que demanen pagaments.

Els delictes d’odi i discriminació representen un 0,12% del conjunt. És un 59,62% més que l’any 2016.

 

 

Font i Foto: ara.cat