La pausa del cigarret podrà ser descomptada del registre horari

11/06/2019

La Inspecció aclareix que les interrupcions de la jornada poden quedar fora del còmput d'hores
Treball cita la negociació col·lectiva a precisar l'abast de les pauses

 

El registre de jornada podrà descomptar les interrupcions o les pauses que facin els treballadors entre l’inici i l’acabament de la jornada diària per determinar el temps de treball efectiu, segons el criteri tècnic elaborat per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

El document, al qual ha tingut accés Efe, està en mans del Cos d’Inspectors des d’aquest dilluns i en ell s’hi explica que, si bé la normativa no exigeix expressament el registre de les interrupcions o pauses dins de la jornada diària que no formin part del temps de treball efectiu, el registre de jornada es podrà organitzar-se de manera que s’incloguin.

L’obligatorietat del registre de jornada en totes les empreses espanyoles es va estrenar el passat 12 de maig. En aquest sentit, la guia per a empreses que va elaborar la Seguretat Social ja considerava convenient registrar tot el que formi part de la jornada laboral, en especial el relatiu a pauses diàries obligatòries legal o convencionalment previstes, o voluntàries.

D’aquesta forma, deia la guia, es permetrà "eludir la presumpció que tot el temps que hi ha entre l’inici i l’acabament de la jornada registrada constitueix temps de treball efectiu" i, per tant, retribuïble.

Criteris tècnics

El present criteri tècnic assenyala que la negociació col·lectiva o els acords d’empresa podran precisar com es consideren tots els aspectes relacionats amb el registre de les interrupcions, pauses o flexibilitat de temps de treball.

Així mateix, el document elaborat per la Inspecció de Treball deixa clar que per a les empreses és una obligació, i no una opció, elaborar el registre de jornada dels seus treballadors i indica que el registre de jornada ha de ser "objectiu", "fiable", "veraç" i "accessible", així com respectar la normativa sobre protecció de dades i el dret a la intimitat dels treballadors.

El registre haurà de ser diari i no seran acceptats com a tal ni l’exhibició de l’horari general d’aplicació en l’empresa ni el calendari laboral ni els quadrants per períodes, ja que serveixen per determinar la previsió de treball, però no les hores efectivament treballades.

Els registres hauran d’estar físicament a cada centre de treball o ser accessibles del centre de treball de manera immediata, i podran ser consultats pels treballadors, però sense obligació per part de l’empresa d’entregar-ne cap còpia.

Si l’empresa no porta el registre, però l’inspector té la certesa que es compleix la normativa i no es realitzen hores extraordinàries, es podria substituir l’inici del procés sancionador per un requeriment perquè es compleixi amb l’obligació de tenir registrada la jornada de treball diària.

 

Font i Foto: El Periodico