La justícia europea avala que una empresa pugui forçar un empleat a treballar 12 dies seguits

10/11/2017
El TUE sentencia que és possible si es compleixen les normes de descans diari i setmanal

 

Una empresa pot forçar un empleat  a treballar fins a 12 dies seguits. Així ho ha sentenciat aquest  dijous  el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ( TUE ), que  considera que,  si es compleixen les normes de descans diari i durada màxima de treball setmanal, és possible obligar un treballador a fer una dotzena de jornades seguides.

El cas respon a la qüestió que va elevar l'Audiència de Porto  sobre un ciutadà portuguès que va denunciar l'empresa on havia treballat per haver acumulat activitat durant set dies seguits en més d'una ocasió. Aquesta persona va sol·licitar una indemnització equivalent a les hores extraordinàries treballades.

Però la normativa europea actual fixa que tots  els  treballadors tenen 24 hores mínimes de descans ininterromput, a més de les 11 hores de descans diari, per cada període de set dies.

Basat en aquesta normativa, el  TUE  determina que la legislació comunitària no exigeix que es concedeixi un període de descans "com a molt tard el setè dia després de sis dies de feina seguida", sinó que "obliga que el període es concedeixi dins de cada període de set dies". Per això, conclou que es pot obligar un treballador a fer 12 dies seguits sempre que es compleixin la resta de disposicions mínimes a la directiva, relatives al treball diari i a la durada màxima de treball setmanal.

Per tant, si el dia de descans es concedeix el primer dia dels primers set dies, el següent descans obligatori arribaria al 12è. El  TUE  ho interpreta d'aquesta manera perquè la normativa permet "certa flexibilitat" a l'hora d'aplicar les seves disposicions, de manera que confereix als estats membres i als interlocutors socials  cert  "marge de maniobra" per determinar quan ha de concedir-se un període mínim.

D'altra banda, el  TUE  recorda que els països de la UE són lliures per establir disposicions nacionals que concedeixin als treballadors una protecció més extensa amb relació al descans setmanal.

 

 

Font i foto: ara.cat