La justícia europea avala els desnonaments amb tres quotes impagades tot i declarar la clàusula abusiva

27/03/2019

La nova llei, que entra en vigor al juny, prohibeix les execucions si no s'ha deixat de pagar un any

 

La justícia europea ha declarat abusives i obliga a anul·lar-les dels contractes hipotecaris les clàusules d'execució hipotecària que permeten desnonar amb una sola quota impagada. El Tribunal de Luxemburg matisa que per norma general també és abusiu substituir aquesta clàusula per una altra de més suau, que fixi en tres quotes impagades el llindar mínim per poder procedir a un desnonament, tot i que permet aquesta pràctica en alguns casos.

La sentència europea s'oposa al fet que la clàusula de venciment anticipat d'un préstec hipotecari declarada abusiva "sigui conservada parcialment mitjançant la supressió dels elements que la facin abusiva". En altres paraules, la clàusula s'hauria de suprimir i no millorar.

Però el Tribunal de Luxemburg hi posa una excepció que és determinant: es pot millorar la clàusula en comptes d'anul·lar-la si la seva supressió exposa el client "a conseqüències especialment perjudicials". La justícia europea deixa aquesta porta oberta perquè els bancs podrien reclamar els diners als clients per una altra via, cosa que acabaria perjudicant-los igualment.

En resum: la clàusula és abusiva i s'hauria d'anul·lar per principis, però és legal suavitzar-la si és la millor solució per al client. A la pràctica vol dir que encara que la clàusula es consideri il·legal, hi ha poques alternatives pel client, que es veuria abocat a un altre procés judicial impulsat pel banc si aconsegueix evitar l'execució hipotecària.

La nova llei prohibeix desnonar si no s'han deixat de pagar 12 quotes

La sentència europea avala el criteri del Tribunal Suprem, que ja havia declarat abusiva la clàusula i havia preguntat al Tribunal de Luxemburg si era legal suavitzar-la en comptes d'anul·lar-la i pot frenar desnonaments que estaven pendents del pronunciament de la UE, però la situació quedarà resolta al juny.

La nova llei hipotecària espanyola, que entrarà en vigor el 16 de juny, ja aplica el criteri de la justícia europea i estableix que no es pot procedir a un desnonament si no s'ha deixat de pagar la quota de la hipoteca almenys durant un any. El criteri s'aplicarà a tots els crèdits hipotecaris vius i no només als que se signin a partir de l'entrada en vigor de la llei.

 

 

Font i Foto: Ara.cat