La Fiscalia de Barcelona va triplicar la identificació de menors no acompanyats el 2017

22/10/2018

La Fiscalia de Menors de Barcelona va dictar el 2017 un total de 815 decrets de determinació de minoria d'edat de menors no acompanyats, gairebé triplicant la xifra de l'any anterior, en la qual va decretar 277 identificacions de menors, segons la Memòria de 2017 d'aquest servei a la qual ha tingut accés Europa Press.

   En total, el 2017 es van incoar 1.455 expedients, un elevat nombre d'expedients, segons el fiscal, que són conseqüència "de la progressiva i creixent arribada a la província de Barcelona de menors estrangers no acompanyats", que ha comportat un increment considerable en el treball de la Fiscalia de guàrdia.

   Concretament, es van dictar 815 decrets de determinació de minoria d'edat, 145 decrets de majoria i 156 d'arxiu provisional, i en coordinació amb l'Institut de Medicina Legal (Imelec) per donar una resposta "el més àgil possible".

   En el seu informe, la Fiscalia constata que la Generalitat, que gestiona els centres d'acolliment, s'ha vist "desbordada" per l'augment de l'arribada de menors que requereixen atenció, si bé considera que el 2017 l'actuació protectora de l'administració pot qualificar-se, en termes generals, positiva i que funciona el servei d'assistència immediata en cas de risc.

 

   No obstant això, puntualitza que va haver-hi "molts problemes per poder donar una resposta ràpida" a l'hora d'atorgar amb la celeritat necessària la plaça en centres d'acolliment, per la qual cosa molts menors van romandre en dependències de l'àrea de custòdia policial de l'edifici de Fiscalia un temps excessiu, de més de 48 hores.

   Per al fiscal, això va ser "incompatible amb l'atenció i el tracte que han de rebre des de l'administració protectora", una situació que va canviar després que la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dictés un acord el 24 d'octubre de l'any passat prohibint la pernocta en dependències judicials.

   Per a la Fiscalia, correspon a la Direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) adoptar les mesures necessàries per assignar de forma immediata i "amb caràcter urgent" la plaça en un centre de protecció perquè els joves estiguin el temps mínim i estrictament necessari a la sala d'espera de l'edifici judicial.

SEGUEIX L'ELEVADA AFLUÈNCIA

   Aquest 2018, en el qual s'ha mantingut l'elevada afluència d'arribada de menors --la Fiscalia no ha ofert dades actualitzades--, la problemàtica s'ha desplaçat a les comissaries dels Mossos d'Esquadra, com la de la plaça d'Espanya, on també han passat la nit menors no identificats a l'espera que se'ls assigni centre.

   De fet, la pròpia Fiscalia ha obert diligències després de rebre un escrit del sindicat de Mossos SAP-Fepol en el qual s'alertava d'aquesta situació.

   Com a part de la seva tasca, la Fiscalia realitza visites a centres de protecció, que havia reprès el 2016, i s'ha mantingut en comunicació amb la Dgaia per exposar els problemes detectats.

EVOLUCIÓ DE LA CRIMINALITAT EN MENORS

   En la memòria de la Fiscalia de 2017 també es recullen les xifres de criminalitat dels menors a la província de Barcelona, i segons l'anàlisi "no s'han detectat brots específics de delinqüència i es mantenen xifres molt semblades en relació a l'any anterior".

   En aquest període, la Fiscalia de menors de guàrdia va presentar als jutjats de menors 298 escrits de petició de mesures cautelars: 135 d'internament en centre tancat o semiobert i 151 mesures de llibertat vigilada, entre unes altres.

   Els delictes d'agressió sexual, segons aquest balanç, van augmentar de 25 a 38 casos, mentre que l'abús sexual es va reduir lleugerament, passant de 35 a 32; en paral·lel, els robatoris amb violència han caigut (de 609 a 554) i els furts de 380 a 301.

   Els delictes de violència de gènere s'han gairebé triplicat, passant de 8 a 21, si bé la violència domèstica ha caigut de 227 casos a 201.

   En el seu informe, la Fiscalia destaca que matèria de violència en l'àmbit familiar, el servei de guàrdia de menors treballa per donar una resposta ràpida i el més adequada possible en els casos "bastant freqüents" en els quals la víctima-denunciant demana una ordre de protecció.