L’ICAB reclama que el Congrés aprovi la propera legislatura lleis interrompudes per garantir la igualtat d'homes i dones

11/03/2019

Es compromet a presentar als futurs diputats i senadors les propostes de textos i a fer-ne seguiment per aconseguir l'aprovació

ACN

Barcelona.-El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha recordat aquest divendres, Dia de la Dona, que l'acabament de la legislatura al Congrés ha deixat sense finalitzar els tràmits de diverses propostes legislatives en favor de la igualtat d'homes i dones. Per això l’ICAB ha reclamat als partits que es presenten que assumeixin els projectes en els seus programes electorals, i es compromet a presentar als futurs diputats i senadors les propostes que facin possibles aquestes reivindicacions, a fer-ne seguiment per tal d’aconseguir la seva aprovació i a fer balanç de la situació el 8 de març del 2020.

Així, l'ICAB considera "absolutament imprescindible que l’ordenament jurídic espanyol incorpori amb tota la seva amplitud les previsions del Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica, fet a Istanbul l'11 de maig de 2011", sobretot pel que fa als aspectes propis del Codi Penal i de la Llei d’enjudiciament Criminal. En relació també amb aquesta matèria, per la directa relació que té amb la violència de gènere i l’explotació de les dones, reclamen que les Corts aprovin en la propera legislatura una llei integral de protecció de les persones víctimes del tràfic d'éssers humans, que adopti un enfocament integral que inclogui les mesures necessàries per a la persecució efectiva dels delictes relacionats amb aquestes conductes i els aspectes relacionats amb l'assistència integral a les víctimes.Pel altra banda, entre les diferents mesures per aconseguir una igualtat efectiva de tracte entre homes i dones i lluitar contra la discriminació, també ha fet referència a la manca d’aprovació de les diferents iniciatives legislatives per aconseguir una llei integral per a la igualtat de tracte i no discriminació. En el tràmit parlamentari d’aquestes iniciatives, l’ICAB ha reivindicat mesures d’igualtat efectiva que ampliaven les que ja s’havien incorporat en els textos de les iniciatives legislatives, com ara mitjançant l’ampliació dels casos en que les empreses han de disposar de plans d’igualtat. Amb un país en el qual la majoria del teixit empresarial està format per petites i mitjanes empreses, és necessari que els plans d’igualtat vagin més enllà del límit de 250 persones treballadores i s’incorpori en empreses encara més petites. També cal reclamar que aquelles empreses que pretenguin contractar en el sector públic hagin de reunir --entre les seves condicions d’aptitud per fer-ho--, tenir un pla d’igualtat; com també l’haurien de complir les associacions que pretenguin ser qualificades d’utilitat pública.També creu necessari continuar avançant en la lluita contra la violència de gènere. Per això va instar, durant la tramitació parlamentària del projecte de llei (avui ja llei) de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere que tots els professionals que intervinguin en procediments de violència de gènere hagin de rebre i acreditar una formació contínua en violència i perspectiva de gènere. La llei ha contemplat aquesta previsió, per exemple pel que fa als magistrats, però cal garantir la protecció de les víctimes de la millor manera possible amb una adequada formació de tots els agents jurídics que des del primer moment i durant la tramitació dels procediments judicials hagin d’intervenir (professionals de l’advocacia, pericials, de la traducció i interpretació).Entre d’altres iniciatives que no s’han arribat a aprovar en la legislatura que acaba, tot i estar en tràmit avançat, es trobava la modificació de la Llei d’Enjudiciament Criminal per incorporar la maternitat i la paternitat entre les causes de suspensió dels judicis orals. Aquesta iniciativa també havia de garantir la interrupció dels terminis processals en la tramitació de qualsevol tipus de procediment judicial, arbitral o de mediació. Per això, l’ICAB reclama el compromís de tots els partits polítics que concorrin a les eleccions del proper 28 d’abril que assumeixin aquesta proposta.

 

 

Font: Aldia.cat

 

 

Contador