Hisenda limita els avantatges fiscals d'esdeveniments com el Barcelona World Race

03/04/2018

Un canvi de criteri de la direcció general de Tributs sobre les deduccions per patrocini dificulta captar empreses que contribueixin a promocionar-los

 

 

Hisenda està al darrere de la desconvocatòria de la Barcelona World Race. No perquè ho hagi provocat directament sinó pel canvi de criteri que va decidir aplicar recentment sobre les deduccions fiscals per a esdeveniments d'excepcional interès públic, com aquesta regata que havia de celebrar-se el 2019.

La modificació, recollida a través d'una resolució de la direcció general de Tributs publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del passat 2 de febrer, suposa que les empreses que patrocinen de forma gratuïta aquest tipus d'esdeveniments, organitzats per fundacions organismes públics, no es podran deduir-se el cost de les ampollesllaunesfulletsenvasos o exemplars de diari, com fins ara passava.

L'únic que serà deduïble ara en l'impost de societats serà la despesa d'impressió que pugui suposar la difusió de l'esdeveniment. O sigui, el cost de la tinta d'una petita inscripció o logo en una tassa, per exemple, no el cost total de la peça. Això redueix substancialment l'atractiu tributari de la mesura per a les empreses. Algunes grans companyies es deduïen fins ara quantitats pròximes als dos milions d'euros per exercici. 

El text de la resolució especifica que "quan es tracti es suports la finalitat principal del qual és diferent de la publicitària, si el logotip de l'esdeveniment (símbol, i en el seu cas, llegenda) s'insereix en suports que formen part dels mitjans de producció dels col·laboradors, el contingut publicitari es valorarà pel cost incorregut a incorporar la publicitat de l'esdeveniment a l'esmentat suport. En cap cas ha de formar part de la base de deducció el cost de producció del suport al qual s'incorpora el contingut publicitari". I el mateix passa quan són suports contractats pel col·laborador amb un tercer.    

Encara que la regata oceànica va comptar amb la qualificació d' "excepcional interès públic" des dels Pressupostos Generals de l'Estat del 2015, la paràlisi política i les pròrrogues dels comptes públics del 2016 i del 2017, ha fet que "la necessària constitució de la comissió interadministrativa que defineix els plans i programes que articulen el patrocini de la regata, no es podrà celebrar fins al pròxim mes d'abril del 2018", segons el comunicat de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB), l'organitzadora.

Dificultat en la recerca de patrocini

Aquestes circumstàncies "han dificultat de manera extraordinària les possibilitats de recerca de patrocini en el període normal, segons la planificació habitual de comercialització de la regata, endarrerint en més de dos anys el procés previst pel pla director". A tot això s'hi suma "el clima d'indefinició institucional i falta d'estabilitat política", que dificulta la comercialització, junt amb el canvi de criteri anunciat per Hisenda respecte a la fiscalitat dels esdeveniments com la Barcelona World Race.

La resolució pretén establir la unitat de criteri sobre els avantatges fiscals recollits per la llei de mecenatge, així com reforçar "la seguretat jurídica". No obstant suposa una modificació fonamental en relació amb les despeses de publicitat i propaganda enfron del que les empreses es deduïen des de fa uns anys.

Hisenda va començar a qüestionar la interpretació més general  a partir de la crisi. Algunes empreses van pledejar fins que el Tribunal Suprem va donar la raó a Hisenda l'any passat. A partir de llavors es va imposar la visió restrictiva sobre els avantatges fiscals en els patrocinis. A més de la Barcelona World Race, el canvi de criteri afecta altres esdeveniments com la Madrid Horse Week, el Xacobeo 2021, els 200 Anys del Teatro Real de Madrid, el Centenari de la Coronación del Rocío o el 40 Aniversari de la Constitució Espanyola, entre d'altres. 

 

 

Font i Foto: El Periodico