Gordó: "El Tribunal Constitucional s'ha convertit en un dels màxims òrgans recentralitzadors de l'Estat"

31/03/2014

 

  • El conseller de Justícia mostra el seu rebuig a la decisió del Tribunal Constitucional (TC) que anul·la l'aplicació dels drets civils autonòmics en matèria de parelles de fet per accedir a la pensió de viudetat
  • La decisió del TC atorga a l'Estat la potestat d'unificar els criteris d'accés a la pensió de viudetat per a les parelles de fet, “en un atac frontal al dret civil català i als drets de les seves ciutadanes i ciutadans”

 

El conseller de Justícia, Germà Gordó, mostra el rebuig total del Govern per la sentència emesa ahir pel Tribunal Constitucional que anul·la l'article 174.3, paràgraf 5è, de la Llei general de la Seguretat Social, el qual reconeixia l'aplicació dels drets civils propis de les comunitats autònomes en matèria de parelles de fet per accedir a la pensió de viudetat. En aquest sentit, el conseller Gordó vol posar de manifest que “el TC s'ha convertit en un dels màxims òrgans recentralitzadors de l'Estat”.

 

El titular de Justícia, en línia amb el vot particular dels magistrats Roca i Xiol, entén que “l'article que s’ha considerat inconstitucional no produeix cap desigualtat contrària a l'article 14 de la Constitució, ja que es remet a l'estatut jurídic de la parella de fet aplicable segons el seu veïnatge civil”. Germà Gordó recorda que la configuració de l'ordenament civil espanyol era, “fins ara”, un sistema plural que “mai fins al dia d'avui” havia estat considerat inconstitucional ni contrari al principi d'igualtat pel mateix TC.

 

La decisió del TC, que atorga a l'Estat la potestat d'unificar els criteris d'accés a la pensió de viudetat per a les parelles de fet, és per a Gordó “un atac frontal al dret civil català i als drets de les seves ciutadanes i ciutadans”. Pel conseller de Justícia, el fet que es modifiqui una llei de l'Estat i que s'anul·li en un dels seus preceptes l'aplicació dels drets civils propis de les comunitats autònomes, és “una clara recentralització encoberta”, ja que l'Estatut reconeix la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de dret civil, d'acord amb el que disposa l'article 149 de la CE. 

 

El fet que la sentència del TC determini que ha de ser la Seguretat Social qui estableixi els requisits per ser parella de fet i accedir a la pensió de viudetat, “provoca inseguretat jurídica i és molt preocupant”, segons Gordó. Perquè, tal com apunten els vots particulars de Roca i Xiol, una mateixa convivència serveix per obtenir uns drets en un cas i per no obtenir-los en el cas de la Seguretat Social.
 

Font: Sala de Premsa Generelitat de Catalunya