El TC avala l'expropiació de les vivendes desocupades almenys dos anys

03/10/2018
L'alt tribunal només declara inconstitucionals tres articles de la llei basca relatius a l'expropiació temporal

El Govern basc es felicita per la sentència que permet la regulació per les comunitats de les vivendes que incompleixen la seva funció socia
 

El Tribunal Constitucional ha avalat l’expropiació forçosa de les vivendes que no compleixen "la seva funció social", que segons la llei de vivenda basca, impugnada pel Govern de Mariano Rajoy, mentre estava en funcions, és la "desocupada de forma continuada, durant un temps superior a dos anys, sense cap causa que pugui justificar la seva no utilització".  Hauran d’estar, a més, en zones en les quals hi hagi demanda insatisfeta de vivendes socials per falta d’oferta. Aquestes vivendes expropiades només es podrien dedicar a lloguer social, segons la llei basca.

La norma, aprovada el 2015 a iniciativa del PSE, amb el recolzament d’EH Bildu i UPyD i els vots en contra del PP i el PNB, establia que la desocupació continuada d’un immoble estarà justificada en casos de segona residència, trasllat de domicili per raons laborals, de salut, de dependència o d’emergència social i que estigui a la venda o lloguer a preus de mercat i altres "situacions equivalents". Si no es compleixen aquestes circumstàncies i la vivenda està desocupada de forma continuada "durant un temps superior a dos anys, sense cap causa que pugui justificar la seva no utilització" en els termes previstos en l’esmentada llei podrà ser expropiada. 

La llei basca ha tingut més sort que la navarresa, andalusa i valenciana. De fet, al febrer, el Constitucional va avalar que Navarra pugui imposar sancions a les entitats de crèdit i de gestió per mantenir deshabitades vivendes durant dos anys, però va tancar la porta a expropiar les adjudicades a bancs després d’una subhasta arran d’un desnonament, perquè va entendre que aquesta expropiació per raons d’interès social vulnerava les competències de l’Estat.

Anul·lada la temporal

Com amb aquelles sentències, l’Advocacia de l’Estat va recórrer la majoria dels articles de la norma basca per entendre que envaïa competències de l’Estat en matèria de planificació de l’activitat econòmica, així com el principi d’igualtat entre tots els espanyols. La diferència és que en aquest cas l’alt tribunal només dona la raó a la representació de l’Estat a tres articles, els relatius a l’expropiació forçosa de l’ús temporal de la vivenda. Són el 9.4, el 74 i el 75.3.

Els dos primers es referien a persones en especials circumstàncies d’emergència social sotmesos a desnonaments per execució hipotecària o arrendament mancats de solució habitacional, per als quals es preveia l’expropiació forçosa de l’ús temporal de la vivenda.

L’article 75 especifica el "procediment expropiatori i declaració d’urgència". Els seus dos primers incisos, que no han sigut anul·lats per l’alt tribunal, disposen que les “expropiacions forçoses de vivendes per incompliment de la funció social es regiran pel procediment establert en la normativa urbanística i d’expropiació forçosa” i que serà “el departament competent en matèria de vivenda del Govern Basc” o “les diputacions o els ajuntaments, en funció de l’administració que resulti actuant en l’expropiació,” els que dictin “el tràmit de declaració d’urgent d’ocupació de béns i drets exigit en la legislació expropiatòria.

El Constitucional només anul·la el tercer apartat que "declara d’urgent ocupació [...] l’expropiació temporal de l’ús". Això ha suposat que el conseller basc de Vivenda, Iñaki Arriola, l’hagi donat a conèixer i hagi destacat que permet la "plena competència" de la comunitat autònoma per regular aquest àmbit amb tota seguretat jurídica, informa Efe.

El conseller va concretar que abans de declarar una vivenda desocupada s’haurà d’obrir un expedient, donar audiència als propietaris i posteriorment determinar si compleix els requisits de la llei perquè es pugui considerar deshabitada i es pugui aplicar un cànon o el seu lloguer forçós o l’expropiació temporal. El Govern Basc i ajuntaments, ha destacat Arriola, tenen a partir d’ara "una eina important de gestió" que permetrà incrementar l’oferta que es fa a la ciutadania. "No es tracta que procedim a una onada expropiatòria", ha dit el conseller. Va anunciar també  que s’està elaborant un registre de vivendes deshabitades susceptibles de ser expropiades i no ha donat una xifra estimativa del nombre de cases que es poden trobar en aquesta situació.

Font i Foto: El Periodico