El Suprem dictamina que el client ha d'assumir la majoria de despeses de constitució de la hipoteca

28/02/2018
L'alt tribunal espanyol sí que atribueix una part d'altres despeses a repartir entre client i entitat financera

 

 

El Tribunal Suprem ha decidit avui que és el client i no el banc el que s'ha de fer càrrec de les despeses i els impostos de constitució d'una hipoteca. L'alt tribunal dictamina que l'entitat financera no comet un abús si carrega al client l'impost de despeses jurídiques documentades (AJD) en el repartiment de les despeses de la constitució d'una hipoteca.

Aquesta sentència era molt esperada, ja que jutjats de primer rang ja havien donat la raó al client en aquest conflicte pel repartiment de les despeses. El ple de la Sala primera ha decidit en relació amb dos recursos relatius a reclamacions de consumidors contra clàusules d'escriptures de préstec amb garantia hipotecària, que atribuïen als particulars totes les despeses i els impostos generats per l'operació.

 

Concretament, assenyala el gabinet tècnic de l'alt tribunal en una nota, es tractava del pagament de l'impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, sobre el qual la sentència estableix que per la constitució del préstec, el pagament incumbeix el prestatari, pels documents notarials, a parts iguals, i pel que fa a les còpies, a qui les sol·liciti. 

L'alt tribunal espanyol sí que atribueix una part d'altres despeses a repartir entre client i entitat financera, concretament el timbre dels documents notarials, és a dir, l'impost corresponent a la matriu s'abonarà per parts iguals entre prestamista i prestatari, i el corresponent a les còpies, per qui les sol·liciti, segons diu la sentència.

 

Font i Foto: El Periodico