El Col·legi d’Advocats de Terrassa denuncia el mal funcionament del sistema de cites en matèria d’estrangeria

11/07/2018

El Col·legi d’Advocats de Terrassa (ICATER) denuncia la impossibilitat d’aconseguir cites a la subdelegació del govern en matèria d’estrangeria. La Comissió d’Estrangeria de l’ICATER ha detectat darrerament un funcionament anormal del sistema de cites dels tràmits d’estrangers de la subdelegació del govern de Barcelona, el qual impossibilita la seva obtenció o la seva obtenció passats molts mesos.

Davant d’aquests fets, la Comissió d’Estrangeria de l’ICATER expressa el seu rebuig i malestar ja que el funcionament anormal del sistema constitueix una flagrant violació dels drets d’aquests estrangers a obtenir una resposta en un període de temps raonable per part de l’Administració.

La Comissió d’Estrangeria de l’ICATER vol fer notar que aquesta situació té unes conseqüències sovint irreversibles per la situació d’aquestes persones que volen i necessiten regularitzar la seva situació. D’una banda, aquest retard comporta que la documentació que han de reunir per al tràmit caduqui. A més, poden perdre ofertes de treball o els és impossible fer reagrupacions familiars. D’altra banda, durant tot el temps que l’Administració no dóna resposta, aquestes persones continuen en situació irregular amb tots els perjudicis que això comporta, entre ells, la possibilitat de ser objecte d’un procediment sancionador d’estrangeria per estada irregular que podria fins i tot comportar l’expulsió, previ internament en un centre privatiu de llibertat.

 L’ICATER i la seva Comissió d’Estrangeria entenen que aquesta situació requereix l’adopció de mesures urgents per tal de frenar el desemparament en què es troben les persones estrangeres afectades per aquest mal funcionament de l’Administració.