El CGPJ prorroga els jutjats de clàusules abusives pel volum de casos pendents

29/06/2018
La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha decidit prorrogar per sis mesos més -fins al pròxim 31 de desembre- el pla d'urgència adoptat per fer front a les demandes d'accions individuals sobre clàusules sòl, a causa de l'elevat volum de processos pendents, un total de 178.802 casos al tancament de març.

 

Aquest pla, que va ser aprovat el 25 de maig de 2017 i va entrar en funcionament l'1 de juny d'aquest any per un període inicial de set mesos, atribuïa als jutjats especialitzats competència exclusiva i no excloent en aquestes demandes.

 

L'objectiu era fer front a l'augment de càrrega de treball previst després de conèixer-se la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del 21 de desembre de 2016 sobre les clàusules sòl i evitar que els òrgans judicials de primera instància civil s'embussessin.

En finalitzar el període inicial de set mesos, va ser prorrogat per aquest any, en principi per un termini de sis mesos, amb l'increment de gairebé mig centenar de jutges, si bé aquest dimecres s'ha acordat l'ampliació del programa en altres sis mesos. El CGPJ va dir que el nombre d'assumptes resolts pels Jutjats especialitzats en el primer trimestre de 2018 respecte a l'últim de 2017 s'ha incrementat en un 60,5%, mentre que la xifra d'assumptes ingressats ha disminuït en un 25,6%.

No obstant això, considera que la borsa d'assumptes pendents --178.802 a 31 de març-- "fa convenient el manteniment de les mesures acordades, tenint en compte, a més, que l'especialització de Jutjats en l'àmbit provincial està tenint com a conseqüència la unificació dels criteris de decisió i la predicibilitat de la resposta judicial".

En aquest sentit, indica que el 97,6% de les sentències dictades fins avui ha estat favorable al client, la qual cosa al seu torn «tendeix a evitar el litigi mitjançant acords extrajudicials entre les entitats bancàries i els consumidors».

Amb aquesta pròrroga de sis mesos s'introdueixen algunes novetats, com que a les províncies d'Almeria, Huelva, Sevilla i Biscaia, la competència en matèria de clàusules abusives passa a correspondre a les noves unitats judicials la data de les quals d'entrada en funcionament es preveu en l'ordre ministerial del 22 de desembre. A més, a les províncies de Badajoz i de Càceres, la competència dels Jutjats especialitzats serà excloent en matèria civil.

L'òrgan ha destacat que ha obtingut un informe favorable del Ministeri de Justícia quant a la pròrroga del pla d'urgència, en el qual assenyala que «l'especialització de Jutjats està aconseguint complir amb el que es pretenia», ja que «s'ha evitat que més de 250.000 demandes suposessin una llosa per a tota la jurisdicció».

 

 

Font i Foto: Diaridegirona.cat