Creixen les consultes sobre la renovació dels permisos de feina i residència dels immigrants

28/08/2014

El nombre de persones que han efectuat algun tipus de consulta al Centre d’Informació de Treballadors Estrangers ha augmentat lleugerament en el primer semestre de 2014. La temàtica de les consultes, a més, tendeix a virar cap a temes relacionats amb la renovació d'autoritzacions de residència i feina. Segons CCOO, les dades de la memòria presentada aquest dimarts mostren "els efectes de la crisi en les persones immigrades".

 

La memòria de la xarxa del CITE, les oficines d’informació laboral per a estrangers de CCOO, mostra que 5.766 persones van fer ús d’aquest servei durant els primers mesos de l’any a Catalunya, unes 2.000 a Barcelona. D’aquestes, el 58% van ser dones, la majoria amb un “projecte migratori” i no “reagrupades”.

 

Un dels punts destacats de la memòria és el tipus de consultes que es fan al CITE. La majoria segueix sent sobre l’arrelament social (15,1%), tot i que la tendència és que aquesta mena de qüestions disminueixin i, en canvi, augmentin les consultes sobre la renovació dels permisos de feina i de residència. CCOO ho atribueix a la dificultat que tenen les persones immigrades de mantenir la feina.

 

Tot i que els ciutadans d’origen marroquí lideren la llista de consultes pel que fa a lloc d’origen (14%), la meitat de les persones que demanen assessorament al CITE són de procedència llatinoamericana. De fet, aquesta circumstància explica en bona part que la majoria de consultes les facin dones, ja que en casos com Hondures o Bolívia, més del 70% de les consultes les van fer dones.

 

Segons CCOO, la memòria “posa de manifest els efectes negatius” de la llei d’estrangeria actual. A més, el sindicat ha demanat que es passi “d’una política centrada en el control de fluxos” a una política “que graviti sobre els drets de la ciutadania”.

 

 

Font i Foto: Bcn TV

 

 

 

 

Font i Foto: bcntv