Comunicat de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Girona sobre el dret de defensa, en coordinació amb el Consell de l’Advocacia Catalana, el Consejo General de la Abogacía Española i l’Il•lustre Col•legi de l’Advocacia de Barcelona.

23/08/2017

Comunicat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona sobre el dret de defensa, en coordinació amb el Consell de l’Advocacia Catalana, el Consejo General de la Abogacía Española i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 

 

 

Circular 121/2017

 

Davant algunes manifestacions publicades per alguns mitjans de comunicació, que resulten confoses vers l’exercici de la professió d’advocat/da, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, en coordinació amb el Consell de l’Advocacia Catalana, el Consejo General de la Abogacía Española i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona vol recordar que:

 

La Justícia és un dels valors superiors del nostre l’Ordenament Jurídic. 

 

El pilar fonamental d'un Estat de Dret és el Dret de Defensa. L'advocacia, des de la màxima independència, defensa els interessos de tots els ciutadans.


En un Estat Social i Democràtic de Dret, la professió d'advocat/da  es configura com un dels seus pilars bàsics, atès que, a través de la mateixa, s'articula en bona mesura el dret fonamental de defensa que consagra l'article 24 del text constitucional.


Sense dret de defensa no hi ha justícia i sense justícia no hi pot haver Estat de Dret. 

 

En la independència de l'exercici de la seva professió,  els advocats i les advocades, en defensar els drets i llibertats dels seus clients, prestem un important servei a la societat garantint l'exercici del Dret de Defensa i contribuint amb això a la justícia i a la pau social.

 

El Col·legi d’Advocats de Girona  sempre vetllarà perquè els principis fonamentals de la professió: la independència, la llibertat, la dignitat i la integritat, siguin respectats.

  

Carles Mac-Cragh Prujà

Degà del Col·legi d'Advocats de Girona

 

Barcelona, 23 d’agost de 2017