Carles McCragh. Degà del Col·legi d´Advocats de Girona. McCragh repassa el treball que duu a terme diàriament la institució que dirigeix des de fa vuit anys, així com la situació en la qual es troba la justícia gironina

30/01/2018

Quins són els punts forts i els punts febles del Col·legi d´Advocats de Girona?
Som el segon col·legi de Catalunya pel que fa a nombre de col·legiats i amb una qualitat dels professionals magnífica. Aquest és el principal punt fort que té el col·legi, de punt feble no crec que n´hi hagi cap.

Per què és obligatori com a advocat estar col·legiat?
Per exercir la professió és necessari estar col·legiat perquè així ho dicta la llei i perquè d´aquesta manera es controla deontològicament la feina que fan els advocats. Aquesta és una professió bolcada cap al servei públic. Exercim una de les professions més necessàries que és el dret de defensa que té qualsevol persona. Una feina que s´ha de fer en plena independència i sense pressions. Des del col·legi vetllem perquè això sempre sigui així.

Quines són les tasques més importants que duu a terme el col·legi?
Organitzem des del servei d´orientació jurídica dels jutjats i els torns d´ofici, fins als grups de defensa davant la violència de gènere, els menors o l´estrangeria. Una altra de les tasques del col·legi és la defensa dels advocats davant d´una queixa. Per sort, no ens en trobem gaires perquè la qualitat de l´advocat gironí està per sobre de la mitjana. També regulem les minutes dels advocats i oferim formació.

En què consisteix aquesta formació?
Treballem conjuntament amb la universitat en la Llei d´Accés a l´advocacia, el màster que permet als graduats en Dret mostrar la seva qualificació i poder així exercir com advocats un cop superada la prova. Nosaltres oferim cursos als estudiants per aprovar aquesta prova. A banda, també oferim formació als advocats que ja estan exercint la professió.

Per què és important la formació continuada en els advocats?
És bàsica perquè amb els anys van sortint noves lleis i hi ha canvis legislatius i jurisprudencials. Una persona que es queda encallada a casa seva, sense seguir formant-se, difícilment pot donar el servei que avui exigeix la societat a l´advocat.

Com està la situació de la justícia a Girona?
La justícia espanyola en general i també aquí és lenta, molt lenta, i això fa que no comptem amb una justícia immediata, que és el més important. De la mitjana, una demanda tarda més de 1.000 dies.

Quines conseqüències comporta aquesta lentitud?
La societat perd les expectatives amb la justícia. Si vas al metge, vols que et curin de pressa, no que el problema és prolongui. Igual passa amb la justícia, si tu hi accedeixes per solucionar un problema però el judici s´assenyala per un any o més després, això redueix les expectatives que tens amb la justícia.

Com s´hauria de solucionar?
Amb més recursos i més modernització. Cal tenir en compte que aquí tenim menys jutges per nombre d´habitants que a la resta d´Espanya. Des de fa molts anys, no s´hi han destinat prou recursos materials. La justícia espanyola és la germaneta pobra, no té la mateixa dotació econòmica que poden tenir altres camps com l´educació o l´economia.

Parlant de modernització. Com han contribuït les noves tecnologies en el funcionament de la justícia?
Tinc l´esperança que hi contribuiran en el futur, perquè de moment no ho estan fent. L´altre dia vaig haver de presentar una demanda laboral al jutjat de Mataró, on es presenten telemàticament, cosa que no passa encara aquí a Girona. Un cop vaig enviar la demanda, el jutjat em va dir que l´havia rebut i em va donar cinc dies perquè la presentés personalment. De què serveix presentar-la telemàticament si després has d´anar a presentar-la presencialment perquè necessiten els documents oficials? Queda molt de camí per recórrer.

Les últimes decisions del Tribunal Suprem relacionades amb la situació política que viu Catalunya han generat la proliferació de frases com «la justícia està polaritzada». Està afectant això el món de l´advocacia?
La justícia espanyola, al meu entendre, no està sent brillant. Així ho va dir en el seu dia l´informe Greco del Consell d´Europa, el qual exposava que la divisió de poders a Espanya no és bona i que hi ha molta dependència del poder judicial i executiu. La major part dels advocats creiem molt relativament en la justícia, intentem fer justícia però sabem que la ­justícia no és infal·lible. Ara bé, no crec que les decisions desafortunades dels jutges afectin ­l´advocacia, en tot cas afecten la credibilitat de les institucions jurídiques espanyoles perquè els advocats defensem i això no té res a veure amb les decisions dels magistrats.

 

 

Font i Foto: Diari de Girona