CaixaBank elimina totes clàusules terra de les hipoteques dels seus clients

23/10/2015
CaixaBank eliminarà totes les clàusules terra de les hipoteques dels seus clients particulars, una mesura que afectarà uns 200.000 crèdits i que tindrà per a l'entitat un impacte anual de 220 milions d'euros.

 

Aquesta decisió afectarà aproximadament un 15 % dels 1,3 milions d'hipoteques que té actives CaixaBank, procedents principalment de les entitats que el banc català ha absorbit els últims anys, com Banca Cívica o Caixa Girona (Gironès).

 

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacat que el grup ja ha eliminat de forma "proactiva" el 94 % de les hipoteques afectades i que en els pròxims mesos se suprimiran les clàusules dels crèdits restants.

 

La majoria d'entitats financeres han comercialitzat els últims anys préstecs amb clàusules terra, que impedeixen als clients beneficiar-se de determinades rebaixes de l'euríbor.

 

Algunes d'aquestes entitats, com BBVA, van decidir temps enrere suprimir les clàusules terra, mentre que d'altres, com CaixaBank o Banc Sabadell, les seguien mantenint, malgrat les crítiques de les associacions de consumidors.

 

Durant la presentació dels resultats econòmics de tancament del tercer trimestre, Gortázar ha explicat que les hipoteques amb clàusula terra que té l'entitat representen "un percentatge relativament petit" de la cartera creditícia, ja que CaixaBank "no havia fomentat" les clàusules terra, sinó que les ha incorporat a la seva cartera com a conseqüència de les adquisicions que ha dut a terme els últims anys.

 

Entre els anys 2013 i 2014, ha explicat el conseller delegat, CaixaBank va revisar "cas per cas" aquestes hipoteques per assegurar-se que "no hi havia defectes de transparència", com demanava el Tribunal Suprem, i, en aquest cas, corregir la situació eliminant la clàusula terra.

 

A principi del 2015, CaixaBank es va acollir al codi de bones pràctiques del sector financer, que preveu l'obligació d'eliminar la clàusula terra en els supòsits que afectin persones desafavorides o en situació de vulnerabilitat.

 

CaixaBank, ha comentat Gortázar, va començar traient aquestes clàusules a aquests col·lectius, però després, aplicant un criteri "més expansiu" i tenint en compte que aquest assumpte ha estat "font de reclamacions i de fricció comercial", va decidir suprimir-les en tots els casos.

 

"S'ha fet de manera proactiva i individualitzada. Ha estat un sacrifici econòmic important per a CaixaBank, però ha estat una bona mesura que beneficia un grup de clients que venia generalment d'altres entitats", ha manifestat.

 

La supressió de la clàusula terra tindrà per al banc que presideix Isidre Fainé un cost anual de 220 milions d'euros.

 

Gortázar ha precisat que el 80 % d'aquest cost ja es reflecteix en els resultats econòmics de l'entitat, pel que "no caldrà penalitzar comptes futures".

 

CaixaBank no aplicarà més clàusules terra a les seves hipoteques, encara que no tornarà els imports cobrats fins ara als seus clients particulars, a menys que així l'obligui un jutge, en entendre que aquests imports no es van cobrar de forma "inadequada".

 

"Si hi ha una sentència judicial haurà d'estudiar-se i, segons el seu contingut, actuar d'una manera o una altra", ha comentat Gortázar, que ha insistit que CaixaBank ha fet "un exercici proactiu, generós, de facilitar a una base de clients una situació econ.

 

 
 
Font: La Vanguardia