Bodes i divorcis es firmen cada vegada més a la notaria

27/08/2019

La llei de jurisdicció voluntària, creada fa quatre anys, permet a 9.000 parelles catalanes canviar el seu estat

Els enllaços i ruptures firmats al despatx d'un fedatari ja representen el 5,8% del total d'aquests actes civils

 

Quan algú es casa sorgeix el dubte, ¿per l’església o pel civil? I en aquest últim cas, ¿al jutjat o a l’ajuntament? Menys coneguda és una tercera opció, la de casar-se al despatx d’un notari. Una alternativa nova –la llei ho permet des de fa quatre anys–, menys coneguda (només suposen un 5,8% de totes les unions o separacions i, sobretot, més ràpida (en uns dies es pot celebrar) i econòmica (uns 150 euros). Per això és també una activitat en augment entre les parelles que es volen unir o separar.

Un informe del Consell General del Notariat i del Col·legi de Notaris de Catalunya afirma que des del juny del 2015, quan va entrar en vigor la llei de jurisdicció voluntària, que va ampliar les competències dels notaris i va permetre la desjudicialització de molts expedients, més de 8.900 parelles catalanes han acudit al despatx d’un fedatari per contreure matrimoni o divorciar-se.

De fet, casaments i divorcis ja suposen el 56% dels actes de jurisdicció voluntària que fan els notaris. La resta són successions, com la declaració d’hereus abintestats si són col·laterals, l’acceptació o renúncia d’una herència, i la reclamació de deutes dineraris no contradits, entre altres supòsits. 

Els nous casos es multipliquen

En els últims quatre anys, els notaris catalans han celebrat 4.979 matrimonis i han tramitat 3.925 divorcis i separacions. Les unions civils davant de notari s’han multiplicat per tres (de 414 a 1.619 a l’any) i les separacions i divorcis han crescut el 117%, i han passat de 531 a 1.153 anuals.

"En el cas dels divorcis, a més, el notari. igual que fa el jutge, comprova que el conveni regulador de la suspensió de la vida en comú acordat per les parts s’até a dret i és equitatiu per als dos membres de la parella, és a dir, que no inclogui aspectes que discriminin a un d’ells", informa el Col·legi de Notaris de Catalunya.

"La principal diferència d’un casament en un notari és que es pot celebrar en pocs dies perquè és molt àgil i ràpid. A més, es porta a terme d’una forma molt pròxima i personalitzada, ja que moltes vegades els contraents coneixen aquest professional del dret i funcionari públic", explica Joan Carles Ollé, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya. "A més, el notari s’assegura que els contraents donin el seu consentiment informat", afegeix Ollé.

Més senzilla però menys coneguda

Aquest assessorament és especialment important en el cas dels divorcis, que només es poden firmar davant de notari si no hi ha fills menors d’edat, ja que en aquest cas és obligatòria la resolució judicial. "Si hi ha propietats es fa un repartiment. Normalment, la parella ja ve assessorada pels seus advocats, amb un conveni regulador pactat, cosa que fa més fàcil i senzill el procés que si han de passar per un jutjat", explica Ollé, que confirma que la via notarial per formalitzar o dissoldre matrimonis és poc coneguda.

De fet, dels gairebé 50.000 casaments i divorcis que es fan a l’any a Catalunya, només uns 3.000 es tramiten al despatx d’un notari, gairebé un 6% del total, però aquesta tendència augmenta cada any. ¿Però no és més elegant un saló de plens d’un ajuntament o una sala de vistes d’un jutjat que un despatx d’un notari? "Els notaris disposem de sales adequades als despatxos, amb sobrietat i elegància. L’únic problema és que no hi caben gaires persones, però sí els contraents, els testimonis i els més pròxims", aclareix Ollé.

Del jutjat al notari, abans del restaurant

Juanfra López, un manyà de 46 anys, i Ester Juberías, professora d’autoescola, de 42 anys, es casaran el pròxim 6 de setembre al despatx d’un notari de Castelldefels, tot i que quan van planejar el seu casament desconeixien aquesta opció.

"Volíem casar-nos al Jutjat de Pau, però com que no fa dos anys que visc a Castelldefels em demanaven un certificat del meu municipi anterior, que és Barcelona, que van trigar un mes i mig a donar-me. Quan ho vaig tenir tot, em posaven data al jutjat per al 26 de setembre, gairebé 20 dies després del convit, que ja estava reservat a Gavà. Al final, al mateix jutjat ens van explicar l’alternativa del notari i tot va ser molt ràpid", explica Juberías.

A la parella li costarà la certificació notarial del casament uns 180 euros, però a més ho podran fer just a temps per celebrar-lo en un restaurant de Gavà ja legalment casats. "I el notari ens ha dit que podem anar unes 15 persones al despatx, que té prou espai," explica López, satisfet i il·lusionat, com Juberías, per l’imminent enllaç.

Descongestionar els jutjats

Per als divorciats la via notarial també és interessant. Joaquim Fuster, un comerciant de 56 anys, es divorciarà el setembre al despatx d’un notari a Barcelona. "Vaig triar aquesta opció, que desconeixia, perquè m’ho va recomanar la meva advocada. També perquè és un tràmit més barat, còmode i ràpid. A més, en el meu cas és fàcil, perquè només teníem un pis que ja hem venut", explica l’exmarit.

Per Carme Adell, advocada de Fuster especialitzada en Dret de Família, que també és formadora, "la llei de jurisdicció voluntària permet descongestionar els jutjats i dona més opcions als ciutadans". Per ella, l’alternativa del notari, en el cas dels divorcis, és la ideal en alguns casos, però no en tots, ja que és necessari el mutu acord i que ho hi hagi fills menors. "Un avantatge és que és ràpid i surts de la notaria ja divorciat, però també que pots escollir el dia i l’hora per fer-ho", afegeix la lletrada. Quant al cost, considera que és similar que el de la via judicial.  

Una alternativa ràpida a tràmits judicials lents

La llei de jurisdicció voluntària, que el 2015 va ampliar les competències dels notaris, ha demostrat que és necessària, tot i que no és gaire utilitzada. El Col·legi de Notaris de Catalunya tracta que s’estengui la seva aplicació, i per fer-ho necessiten la complicitat dels advocats i el coneixement del ciutadà."A
questa llei ha permès a milers de ciutadans solucionar els conflictes de manera ràpida i amb plenes garanties. A més, ha alliberat els jutges d’assumptes en què la seva intervenció no era necessària, cosa que ha ajudat a descongestionar els jutjats. La nostra valoració d’aquests quatre anys de la llei és molt positiva", afirma Joan Carles Ollé, degà dels notaris catalans.

 

 

Font i Foto: El Periodico