Acord 32.1/2019 juntament amb document sobre evolució dels òrgans judicials de la província de Girona 2017-2018