Junta Directiva


La Junta Directiva del JAG està integrada pels membres següents:

 

PRESIDENTA            TÀNIA DEL MORAL GRANADOS

SOTS-PRESIDENT    DAVID CARRASCO TORTOSA

SECRETÀRIA              NÚRIA CAMPS BOSSACOMA

TRESORER                 CARLES MUÑOZ BOSSACOMA

VOCAL 1                      JUDITH PONT RIERA

VOCAL 2                      JOSEP MARIA ILLA RIPOLL

VOCAL 3                     NÚRIA FERRIOL AMEZCUA

VOCAL 4                     LLUÍS SANT CANAL

VOCAL 5                     ANDREU SANT COSTA-PAU

VOCAL 6                    ANTONI BLANCH BRUGAROLAS

VOCAL 7                    MIQUEL ARXER I FÀBREGA

VOCAL 8                    RAFA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
 
 
 

Si esteu col·legiats a l’ICAG i teniu menys de quaranta anys, envieu un escrit a la Junta Directiva del JAG manifestant la vostra voluntat d’incorporar-vos a l’agrupació com a membre numerari i podreu:

  • Prendre part en les assemblees amb veu i vot.
  • Aspirar a ser elegits per a càrrecs directius.
  • Exposar en les assemblees i a la Junta Directiva tot allò que, segons el vostre criteri, pugui contribuir a fer més plena la vida del col·lectiu i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
  • Participar en l’organització de les activitats i els actes que es porten a terme des del JAG.