Drets de les persones amb capacitats diferents

President:      Sra. Gemma Prat Vilalta

Vocal:           Sr. Joan Benítez Portillo