Comissió de l'Escola de Pràctica Jurídica i de Formació Continuada

 

 

Presidenta:    Sra. Gemma Prat Vilalta

Vocals:             Sra. Marta Araus Llompart

           Sra. Yolanda Vilà Fernández

           Sr. Francesc Rebled Sarrà

           Sr. Martí Batllori Bas

 

Directora de lEPJ: Sra. Gemma Prat Vilalta