Comissió de la Festa Col·legial

 

Aquesta Comissió, com indica el seu nom, és l’encarregada d’organitzar totes les activitats que es porten a terme durant la setmana dedicada a la festivitat del nostre patró.

En la programació anual procurem incloure activitats variades, siguin lúdiques, culturals, esportives, gastronòmiques, etc.

La nostra voluntat és intentar anar introduint novetats que siguin engrescadores per a tots els col·legiats i aconseguir que s’animin a participar-hi. Sempre estem oberts a rebre propostes de tot tipus, que mirem d’afegir al programa.

 

 

Presidenta:      Sra. Marta Araus Llompart

Vocals:              Sra. Yolanda Vilà Fernández

          Sra. Míriam García Gutiérrez

          Sra. Anna Valdé Via