Comissió de Dret Penal

Aquesta Comissió està oberta a tots/es aquells/es col·legiats/ades interessats/ades en làmbit del dret penal i processal penal que hi vulguin participar. La seva funció és el seguiment de lactualitat en l’àmbit esmentat i lorganització de conferències, jornades i cursos de formació sobre qüestions pròpies de la matèria.

 

 

 

President:         Sr. Santi Soler Colomé

Vocal:                 Sr. Albert Sierra Vicens