Avís legal

Benvingut a la pàgina web www.icag.cat

 

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

 

1. IDENTIFICACIÓ

L’il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona (en endavant ICAG), amb CIF núm. Q1763003I i domicili a la Plaça Jaume Vicens Vives, 4, 17001 Girona, telèfon: 972 210208, fax: 972 200423, Correu electrònic: secretaria@icag.cat

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que el www.icag.cat és un domini de  l'ICAG.

 

2. NORMES D’UTILITZACIÓ

Com a usuari d’aquesta WEB, ha d’utilitzar de forma responsable els serveis i continguts que ofereix, respectant en tot moment la legalitat vigent.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

 

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, que estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals l’ICAG és el titular o llicenciatari legítim.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

 

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB amb un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, li informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

L’ICAG no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços o hipervincles.

 

5 - POLÍTICA DE PRIVADESA I DE PROTECCIÓ DE DADES

En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilin de Vè. certes dades de caràcter personal, necessàries per poder atendre la petició de informació que ens sol·liciti, concretament en el formulari de CONTACTE.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades subministrades per Vè., quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, titularitat de l’ICAG amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol·licita.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de l’ICAG, qui assumeix les mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de legislació aplicable.

Vè. ens autoritza a enviar-li ofertes de productes i serveis que poguéssim considerar del seu interès, sempre relacionades amb la nostra activitat, excepte en el cas en què Vè. ens manifesti el contrari.

En qualsevol moment Vè. pot exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a l’ICAG Plaça Jaume Vicens Vives, 4, 17001 Girona. També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a secretaria@icag.cat.

L’ICAG mitjançant el seu WEB, utilitzarà “cookies” quan l’usuari navegui per la nostra WEB. les “cookies” s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té l’opció de impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari navegador.